RÅDGIVNING

HETECH yder ikke bare erfaringsrådgivning, men også innovativ rådgivning dvs. at vi allerede under de indledende møder med kunden kan finde kreative løsninger på produkter eller produktionsudstyr der kan optimere firmaets behov mht. Kvalitet, teknologi, kostpris og ikke mindst driftsøkonomi.

Kreativitet og innovation, er HETECH's evne til at generere nye og brugbare idéer og dernæst at realisere dem med succes. Dette er i dag en meget vigtige konkurrenceparametre i et samfund med stadigt kortere produktlevetid og stor omskiftelighed.

HETECH har et meget praktisk fundament af medarbejder og netværk der alle har en solid praktisk erfaring bag, derfor er der ikke er langt fra de kreative teoretiske tanker til virkelighed.

HETECH kan parallelt med ovenstående tilbyde workshop indenfor Innovation, Produktudvikling og Risikoanalyse som f.eks. igangsættelse af et konkret projekt indenfor produkter eller udstyr.