PROJEKTSTYRING

Udvikling og konstruktion af produkter og specialmaskiner starter med projektledelse, som for HETECH er en kernekompetence.

HETECH udfører projektledelse lige fra udvikling af overordnede teknologiplaner til realisering og indkøring af maskinen. Dette sker gennem systematiske arbejdsmetoder, struktureret planlægning, ugentlige statusrapporter og budgetopfølgning. Herved sikres en effektiv gennemførelse af projekterne.

Ved at arbejde parallelt med udvikling af den mekaniske konstruktion og maskinstyringen på de enkelte delsystemer, udnyttes tiden optimalt, og der opnås en tidsmæssig gevinst i projektforløbet.