ROBOT &
HANDLING SYSTEM

Hetech vil ud fra den specifikke opgave, benytte den mest anvendelige robot, samt at benytte det mest fordelagtige hånd-teringsredskab til løsning af den konkrete problemstilling.

Hertil er vist et gribemodul til håndtering af kød og fødevare.