FYLDEMASKINE

Til Radiometers væskeproduktion har HETECH udviklet, konstrueret, fremstillet samt indkørt en fuldautomatiseret fyldemaskine til påfyldning af væsker på to forskellige flasker med en tolerance på +/- 0,7ml, svejsning af tre varianter af adapters samt opfundet ny metode til at teste svejsningen. I de indledende faser afleverede HETECH et koncept til RADIOMETER indeholdende beregninger af omkostninger, idélayout samt endelig tilbud. Tiden fra ordre til færdigt anlæg var ca. 5,5 måneder. Anlægget kan producere 400 flasker/timen og kan automatisk skifte mellem stor og lille flaske.

VIDEO