MONTAGEANLÆG

Til EnergiMidt's nye intelligente el-måler til fjernaflæsning via elnettet har HETECH udviklet, konstrueret, fremstillet samt indkørt et fuldautomatisk anlæg til montage af ledninger, stikben, samt indstiksmodul. I de indledende faser afleverede HETECH et koncept til EnergiMidt indeholdende beregninger af produktionsomkostninger, idélayout samt endelig tilbud. Tiden fra første møde med EnergiMidt til færdigt anlæg var ca. 7 måneder.
Anlæggets fysiske mål er ca. 17m x 6m. Udvikling, konstruktion, opbygning og test er foregået hos HETECH og samarbejdspartner og indkørt hos EnergiMidt i Herning. Anlægget kan producere ca. 500.000 målere om året ved 3 holdskift.

VIDEO